TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING.
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Alkoholpolitiske retningslinjer m.m.

Skrevet av Elin Smith Sunde. Sist endret . i kategorien Alkohol

Flekkefjord bystyre har vedtatt alkoholpolitiske retningslinjer, reaksjonsformer ved overtredelse på salgs- og skjenkebevillinger samt rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden  2012-2016.

Utesteder som skal skjenke alkohol må ha både serveringsbevilling og skjenkebevilling. Stedet må ha serveringsbevilling selv om det ikke skal være matservering tilknyttet skjenkingen.

Etablererprøve og kunnskapsprøve
Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved steder som har eller skal søke om salgs/skjenkebevilling, må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven, ved å ha bestått en kunnskapsprøve.

Henvendelser vedrørende gjennomføring av kunnskapsprøven rettes til Flekkefjord kommune, Tjenestetorget, Kirkegt.50, 4400 Flekkefjord, Tlf.nr. 38 32 80 00.

Kontroll av skjenkesteder
Skjenkekontrollene skal avdekke brudd på alkoholloven og skjenkeretningslinjene. Antall kontroller varierer, men alkoholloven med forskrift krever at antall årlige kontroller i kommunen er tre ganger så høyt som antall skjenke- og salgssteder. Alle steder skal kontrolleres minst en gang i året.

Securitas utfører skjenkekontrollene på vegne av Flekkefjord kommune.

Bevillingsgebyr
Bevillingsgebyret betales på grunnlag av omsetning. Alle bevillingshavere skal bekrefte virksomhetens oppgave over forrige års omsetning av alkoholholdige drikkevarer, oppgitt i antall liter, sammen med forventet omsetning for inneværende år.

Alle bevillingshavere skal sende inn omsetningsoppgave, som er bekreftet av revisor. Kommunen kan  inndra skjenkebevilling på grunn av manglende innsending av omsetningsoppgave og/eller dersom bevillingsgebyret ikke betales.

 Alkoholrelaterte skjema finner du skjemakategorien "handel og service"