Miljøfyrtårn

Formål
Miljøfyrtårn er et sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Små og mellomstore private- og offentlige virksomheter kan bli miljøfyrtårn-sertifisert.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Hvordan?
For å bli miljøfyrtårn må bedriften gjennomgå en miljøanalyse.
Dette skjer i hovedsak under veiledning av en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent.

Bedriften må oppfylle flere forhåndsdefinerte krav, samt lage en handlingsplan for det videre miljøarbeidet.
Bedriften skal også sette seg overkommelige miljømål for stadig å forbedre miljøprofilen sin.

Miljøanalyse

Miljøanalysen tar for seg følgende tema:

Energi
Innkjøp og materialbruk
Avfall
Utslipp til luft, vann og jord
Transport
Fysisk arbeidsmiljø

Målgrupper
Miljøfyrtårn er miljøledelse som egner seg for små og mellomstore bedrifter, og bedrifter som har en enkel produksjon.

Vilkår
Bedriften må ha gjennomført de aktuelle bransjekravene som til en hver tid gjelder. Det finnes generelle bransjekrav som gjelder alle virksomheter, og bransjespesifikke krav.

nettsidene til Miljøfyrtårn finnes informasjon om hvordan man går frem for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtårnprogrammet. Her finnes også de aktuelle bransjekravene.

Flekkefjord kommune er medlem i Miljøfyrtårn-ordningen slik at virksomheter i kommunen kan bli miljøsertifisert.