Vannområder Flekkefjord

Formål

  • EUs Vanndirektiv og Vannforskriften setter søkelys på å arbeide kontinuerlig for et godt vannmiljø.
  • Et generelt miljømål i Vannforskriften (§4) er at alle vannforekomster skal ha god økologisk- og kjemisk tilstand.
  • Kommunen har ansvar for å gjennomføre vannforskriftarbeidet lokalt.

Klikk på bildet for mer informasjon fra vann-nett.no

Flekkefjord vann