TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING.
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Skole og utdanning

skole

Under temaet SKOLE OG UTDANNING finner du beskrivelser av oppgaver som kommunen utfører og tjenester vi tilbyr til våre innbyggere.

Spørsmål du vil finne svar på er for eksempel:

       • Hvem kan søke om å motta en tjeneste?
       • Hvordan og hva må du søke om tillatelse til?
       • Hvordan kan du klage på en avgjørelse?

Vi håper sidene kan gjøre det enklere for deg å finne frem i tilbudene som ytes av vår kommune.

 • samarbeid-44x39

  Følgende enheter er ansvarlige for tjenester innen dette området:

   

  Skole

  Alle grunnskoler og barnehager i Flekkefjord arbeider ut fra samme hovedvisjon:

  "Fra liten til stor i Flekkefjord; læring, mestring og  livskompetanse"

  Visjonens hovedbudskap er at barn og unge i Flekkefjord gjennom hele sin oppvekst skal møte og samhandle med kompetente og engasjerte voksne, som er opptatt av:

  • Å motiver, veielde og hjelpe dem til stadig - og på nye måter - lære nytt
  • Å utfordre lærelyst og nysgjerrighet, gi alle mulighet til å oppleve gleden over å mestre
  • Å se sammenhengen mellom hverdagsaktiviteter i barnehage og skole - og arbeide med en overordnet målsetning om danning, utdanning og livskompetanse.

  Felles verdigrunnlag

  Alle barn har rett til å bli sett og møtt - å få kompetent hjelp og veiledning i sin læring og utvikling. I skoler og barnehager i Flekkefjord ser og anerkjenner vi barn og elever ut fra deres forutsetninger. Vi stimulerer og utfordrer barns undring og utforskende aktiviteter. Vi uttrykker forventninger til læring og vektlegger mestringsopplevelser.

  Vi ser barn og elver som hele mennesker og har fokus på å knytte faglig, sosial, kulturell og etisk læring sammen til en meningsfull helhet. Vi satser målrettet på tidlig innsats, med spesiell fokus på å gi alle barn en best mulig start når det gjelder å mestre grunnleggende ferdigheter. Språk og sosial kompetanse, lesing, regning, muntlig og skriftlig uttrykksevne, samt digitale ferdighet er slike grunnleggende ferdigheter.

  Flekkefjordskolen

  Grunnskolen i Flekkefjord består av syv skoler med 1126 elever (pr.01.10.12).

   Sunde skole er den største barneskolen, med 461 elever på 1.-7.trinn. Søyland skole har 145 elever på 1.-4. trinn. Fra skoleåret 2013-2014 vil hele ungdomstrinnet være sentralisert, og Flekkefjord Ungdomskole vil ha elever fra hele kommunen fra 8.-10.trinn. Distriktskolene på Sira, Gyland og Hidra vil fra høsten 2013 være barneskoler, med elever fra 1.-7. trinn. Åna Sira skole ble fra 01.01.2012 administrativt lagt til Flekkefjord kommune. Skolen har 5 elever.

   

  Under dette menypunktet finner du viktig informasjon og aktuelle nyheter fra skolene i Flekkefjord kommune. 
  I fanene over  kan du se gjeldende serviceerklæring hvor det ligger mer informasjon om tjenestene vi tilbyr samt gjeldene skolerute .

   NYTTIGE LENKER:   

 • informasjon-35x35Under finner du de fem mest etterspurte tjenester i temaet. Flere tjenester finer du tilgjengelig i underkategoriene.

  No items found.
 •