Lister Barnevern

Separator

om Lister Barnevern

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Lister Barnevern

 

Kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund har etablert en felles barneverntjeneste under navnet Lister barnevern.  Oppstart for barnevernsamarbeidet er 1. januar 2010.  Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Farsund kommune som vertskommune.

Lister barnevern vil fra 1. januar 2010 ha kontorer i 2.etasje på rådhuset i Farsund.  De ansatte fra barneverntjenestene vil ha sine kontorplasser der.  Administrasjonen til Lister barnevern vil også ha tilhold i Farsund.
Lister barnevern vil ha tilgjengelige kontorer ute i alle samarbeidskommunene, slik at brukere og samarbeidspartnere kan møtes i "hjemmekommunen".  Lister barnevern vil tilstrebe seg på å videreføre de samarbeidsrelasjonene som dere måtte ha med ansatte som har jobbet ved Flekkefjord barneverntjeneste.  Samtidig vil en måtte forberede seg på å møte nye ansikter, da fortrinnsvis i forbindelse med enkeltsaker.

Våre åpningstider vil være fra kl.08.00 - 15.00.


Dere kan gjerne kontakte oss på følgende måte:
Postboks 100, 4552 Farsund
eller ved besøk på rådhuset, Brogaten 7 i Farsund
Telefon 38 38 20 00
Fax 38 38 20 77