Ressurssenter for barn og unge

Separator

om ressurssenter barn og unge

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Ressurssenter barn og unge

Under dette menypunktet finner du viktig informasjon og aktuelle nyheter fra tjenestesteder som inngår i kommunens ressurssenter for barn og unge. 
Ressurssenter barn og unge består av Helsestasjonen, PPT og barnevern.

PPT skal gjennom sitt arbeid legge til rette for at alle barn og unge får gode lærings- og utviklingsmuligheter i barnehage og skole.

Helsestasjonen skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og forbygge sykdommer og skader.

Barnevernet skal bidra til å hjelpe barn og unge som har problemer eller som lever under vanskelige forhold. 

Fra 01.01.10 ble både PP-tjenesten og barnevernet i Lister organisert som en interkommunal tjeneste. Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord deltar i samarbeidet. Farsund kommune er vertskommune.