Du kan enkelt registrere din vannmålerstand her. Du må ha avtalepunkt, målepunktID og målerstanden tilgjengelig - husk at du ikke skal ha med de røde tallene/tallene bak komma. Vannmåleravøesning for 2017 er nå stengt. Lenken vil bli aktiv igjen i løpet av desember 2018.

Hvis du har problemer med å registrere målerstanden på nett, er det mulig å ringe 800 68 055 og gjøre følgende: 
1. Tast inn avtalenummer, avslutt med #-tast
2. Tast inn målepunktID, avslutt med #-tast
3. Tast inn målerstand, avslutt med #-tast
4. Du får opplest inntastet målerstand, bekreft med #-tast