Skriftstørrelse

NN2000

Formål

Det gamle høydesystemet i Norge er ikke korrigert for landheving og endret middelvannstand, og er en medvirkende årsak til at høydeavmerkingen avviker fra dagens virkelighet.

Nytt system-NN2000

 • Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000 (Normal Null 2000).
 • NN2000 er et felles nordisk vertikalt referansesystem som vil være stabilt i overskuelig fremtid.
 • NN2000 er representert ved en referanseflate (geoiden) som harmonerer med middelvannstand i referanseåret 2000.

Hvorfor nytt høydesystem?

 • Vi får nå et ensartet høydesystem for hele landet, med kjent kvalitet.
 • Høydesystemet stemmer med det en finner i «marken».
 • Referanserammen (fastmerkene) må til enhver tid være bedre en oppmålingsteknologien.
 • Nøyaktige 3D-data og data fra laserskanning stiller store krav til høydegrunnlaget.
 • Mer presis påvisning av middelvannsnivå er viktig for bygg og anleggsvirksomhet.

Konsekvenser

 • Forskjellen mellom NN1954 som vi forlater og NN2000 er relativt små.
 • Endring av høydereferanse krever en omregning av alle høydebærende data, og vil dermed få betydning for offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, og landmålere som jobber i og for kommunene.
 • Det er svært viktig at brukere av kommunens kartdata er oppmerksom på denne overgangen, og ikke blander gamle og nye data med ulik høydereferanse.

Merking av data

 • For å unngå misforståelser etter overgangen må kart, tegninger og dataleveranser merkes med korrekt avmerking av høydereferanse. For eksempel vil en datafil fra kommunen etter iverksettingsdato alltid være merket med Vert-datum NN2000.
 • Dersom en blander høydedata fra forskjellige system kan det få uante konsekvenser.

Ny høydemodell og nye fastmerker

 • Høydene i en GPS refererer seg til ellipsoiden.
 • For å måle høyder i NN2000 trenger en ny høydereferansemodell (HREF).
 • Alle fastmerker både nasjonale og kommunale har fått nye høyder. (NNTrans beregner nye verdier fra NN1954)
 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me