Skriftstørrelse

Avlingssvikt

Hva kan du søke om?

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto.

Hvem kan søke?

For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid. Regelen praktiseres strengt, og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima.

Foretaket har plikt til å begrense egne tap. For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Søknadsbehandling

Det kan søkes om erstatning elektronisk på Altinn.no.

Det er også mulig å laste ned papirskjema for de ulike vekstgruppene. Finn søknadsskjema i papirform på Landbruksdirektoratets side. Søknaden skal sendes kommunen.

Når søknaden er ferdig utfylt og du trykker «Send inn» blir søknaden automatisk sendt til kommunen. Du får også spørsmål om kvittering for sending skal sendes til din e-postadresse. En kvittering vil gi en ekstra trygghet for at du kan dokumentere at søknaden er sendt innen fristen.

Du kan senere gå til «Mitt landbruksforetak» i Altinn for å se status for søknaden.

Annen informasjon

For mer informasjon om erstatning for avlingssvikt finnes her.

  • Last updated on .

Flekkefjord kommune

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 08-15.00
vinter kl. 08-15.30

 

Sentralbord: 38 32 80 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me