Skriftstørrelse

 • Hjem
 • Produksjons- og avløsertilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd

Hva kan du søke om

 • Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Produksjonstilskudd og søknadsfrister

 • Det er to søknadsomganger i året for produksjonstilskudd. Disse er 15. mars og 15. oktober.

 • Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 1).
 • Det er delmål for hver ordning.
 • Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller dekar areal.
 • Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:
  • Arealtilskudd
  • Kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd til husdyr
  • Tilskudd til lammeslakt
  • Tilskudd til dyr på beite
  • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskudd til bevaringsverdige storferaser
  • Arealtilskudd til økologisk landbruk
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
  • Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge

Hvem kan søke

 • Alle landbruksforetak kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
 • For å være berettiget tilskudd må foretaket fylle visse vilkår.
 • Foretaket må
  • - være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer).
  • - drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.
 • Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.
 • Foretaket må disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for.
 • For å være berettiget til tilskudd skal alt areal skal som hovedregel drives aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som framgår av jordbruksavtalen.
 • Foretaket må oppfylle vilkårene som gjelder sin produksjon for å kunne få produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
 • Søkeren plikter å sette seg inn i regelverket.
 • For informasjon om hvordan du skal forstå bestemmelsene i forskriften, se rundskriv 2014-29.
 • Det er mulig å søke dispensasjon fra kravene. Du finner dette nærmere omtalt i samme rundskriv.

Hvordan søke

 • Du må bruke enten BankID, MinID eller Buypass for å logge deg inn i søknaden din via Altinn på Landbruksdirektoratets nettportal.
 • Lever søknaden din om produksjonstilskudd elektronisk fordi:
  • Søknaden er forhåndsutfylt med grunnopplysninger.
  • Du kan se søknadsdato fra forrige søknadsomgang.
  • Du kan kontrollere mange av søknadsopplysningene før levering.
  • En feilfri søknad øker muligheten for at du får tilskuddet utbetalt ved hovedutbetalingen, og ikke senere.
  • Færre papirsøknader og bedre datakvalitet effektiviserer forvaltningens arbeid

Skjema

Annen informasjon

 • Last updated on .

Flekkefjord kommune

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 08-15.00
vinter kl. 08-15.30

 

Sentralbord: 38 32 80 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me