Skriftstørrelse

Skogfond

Formål

 • Skogfondordningen, tidligere kalt skogavgift, er en skog-politisk ordning der skogeier gjør en tvungen avsetning av en viss andel av brutto tømmeroppgjør, til en ”sperret” konto som bare kan benyttes til ulike investeringer i skogbruket, etter godkjenning fra landbrukskontoret i kommunen. 
 • Avsetningen følger eiendommen, ikke eier. Skogfondordningen er hjemlet i Skogbruksloven kapittel VIII, og Forskrift om skogfond o.a. 

Skattefordeler

 • Inntekter fra et tømmersalg må du betale skatt av, men den delen som settes inn på skogfondskontoen blir det ikke inntektsskatt på.
 • Inntektsskatt blir det først når pengene tas ut fra fondet og brukes. Men når du bruker det til investeringer i skogen din så er det kun 15 % som blir beskattet, resten er skattefritt.
 • Denne skattefordelen blir da som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt.
 • Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50 % av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.
 • Det er skattefordel knyttet til alle tiltak som skogfond kan brukes til, unntatt MVA. Derfor lønner det seg ikke å bruke skogfondet til å dekke momsen.

Skogfondmidler kan brukes til

 • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
 • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
 • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
 • Skogbruksplanlegging
 • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
 • Forsikring av skog
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
 • Oppmerking av eiendomsgrenser

Søke om å få utbetalt penger fra skogfond?

 • Krav om utbetaling fra skogfond skal sendes kommunen ved Landbruksforvaltningen senest ett år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. 
 • Alle krav skal være tilstrekkelig dokumentert, med faktura eller tilsvarende.
 • Blant annet skal det gå fram hvor investeringer er foretatt.
 • Dette kan enten skje ved påføring av bestandsnummer, kartvedlegg, kartreferanse eller annen beskrivelse som gjør det mulig for kommunen å kunne spore opp området for kontroll.

Udekkede investeringer

 • Investeringer det ikke er dekning for på konto kan likevel søkes dekket.
 • Slike udekkede investeringer kan stå oppført ett kalenderår etter søking om dekking.
 • Større investeringer i for eksempel veganlegg kan bli stående udekket i opp til 5 år.
 • Det kan også søkes om å få dekket resterende utgifter gjennom tilskuddsordninger som NMSK (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket).

Behandling

 • Kommunen behandler søknaden og sender videre utbetalingsanmodningen til Fylkesmannens landbruksavdeling, som foretar utbetalingen.

Renter

 • Skogeier får ikke renter av innestående skogfondmidler.
 • En bør derfor planlegge avsetning og bruk av skogfond godt.
 • Rentene fordeles mellom kommunene, Fylkesmannen, den lokale skogeierforening og Landbruks- og matdepartementet.
 • Rentene blir brukt til ulike, positive tiltak i skogbruket i fylket.

Hvordan innbetale ekstra skogfond?

 • Skogeier må fylle ut skjema SLF-918.
 • Skogeier må sende skjemaet til Skogdata (ikke til kommunen eller Fylkesmannen).
 • Skogeier mottar deretter faktura om innbetaling.

Hvilke tidsfrister gjelder?

 • 6. februar er fristen for å avsette høyere prosent innbetaling (inntil 40 %) av fjorårets virkesomsetning.
 • 31.desember er fristen for at innbetalingen kommer på det aktuelle kalenderåret.
 • Innbetaling etter nyttår vil registreres på det nye året. (NB: skogeier får altså skattefradraget først på det nye året.)

Kontakt avdelingen

 • Fagavdeling areal og samfunn - Landbrukskontoret

 • Last updated on .

Flekkefjord kommune

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 08-15.00
vinter kl. 08-15.30

 

Sentralbord: 38 32 80 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me