Skriftstørrelse

 • Hjem
 • Søke tilskudd til skogkultur og til bygging av skogsveg

Søke tilskudd til skogkultur og til bygging av skogsveg

 • Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.
 • Kommunen kan kontrollere tiltakene som blir utført.

1) Tilskudd til skogkultur

 • Det skal ikke gis tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd.

2) Tilskudd til skogsveg

Det er kommunen som tar i mot og forbereder tilskuddssøknadene og Fylkesmannen i Agder som gjør vedtak og utbetaler tilskuddet.

Krav til søker

For å kunne få tilskudd gjelder følgende forutsetninger:

 • Vegen må bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
 • Vegen må være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål.
 • Vegen må bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
 • Det er bare skogandelen i en landbruksveg som er tilskuddsberettiget.
 • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før arbeidet igangsettes.
 • Det er et krav at vegen blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
 • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte vegen avgiftsfritt på tjenestereise.

Hvordan søke

Husk at bygging av skogsveger i alle tilfeller skal godkjennes av kommunen før igangsetting.

 • Etter at søknaden er godkjent av kommunen kan det søkes om tilskudd.
 • Det skal føres regnskap for veganlegget.
 • Utgiftspostene i regnskapet må dokumenteres med vedlegg.
 • Interessentenes arbeidsinnsats skal dokumenteres med timelister.
 • Søknad om tilskudd skal sammen med kartgrunnlag og annen dokumentasjon, sendes til kommunen
 • Kommunen gir sin uttale og sender søknaden videre til Fylkesmannen.
 • Søknad om tilskudd skal skrives på skjema SLF 903.

Skjema

Annen informasjon

 • Last updated on .

Flekkefjord kommune

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 08-15.00
vinter kl. 08-15.30

 

Sentralbord: 38 32 80 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me