Skriftstørrelse

Landbruksveg

Formål

 • Skal du bygge landbruksveg må du søke om tillatelse fra kommunen.
 • Kommunen har ansvar for å behandle og fatte vedtak om landbruksveger, Fylkesmannen er klageinstans.
 • Landbruksveger defineres som bilveger og traktorveger som bygges i samsvar med normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, samt enklere veger som er nødvendige for landbruksvirksomhet.

Landbruksvirksomhet

 • Landbruksvirksomhet defineres som jord- og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
 • Dersom landbruksnytten utgjør over 50 % i veganlegget behandles søknaden etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger.

Regelverk

 • Bygging og ombygging av landbruksveger er hjemlet i skogbrukslova og jordlova.
 • Kommunen gjør vurderinger og fatter vedtak etter Forskrift om godkjenning og planlegging av landbruksveger, også kjent som Landbruksvegforskriften.
 • I alle vegsakene skal det gjøres vurderinger etter naturmangfoldloven.
 • Har vegen under 50 % landbruksnytte vil den behandles etter Plan- og bygningsloven

Søknadsplikt

 • Søknadsplikten gjelder ikke for vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av eksisterende landbruksveg som ikke medfører endring av vegklasse.
 • Det er derimot søknadspliktig ved nybygging og ombygging av landbruksveger og annet som utgjør et vesentlig terrenginngrep tilknyttet en landbruksveg og landbruksvirksomheten langs denne vegen.
 • Oppretting av velteplasser er søknadspliktig etter Landbruskvegforskriften.
 • Ombygging av landbruksveg menes som vesentlig opprusting av eksisterende veg til en bedre vegklasse i samsvar med normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Hvordan søke

 • Søknaden sendes til kommunen.
 • Legg ved nødvendige vedlegg som kart med inntegninger og annet som opplyser saken.
 • I vurderingen av søknaden blir det lagt vekt på om gevinsten med vegtiltaket er høyere enn ulempene som terrenginngrepet fører med seg.
 • Det ligger mye nyttig informasjon om skogsveger på Skogsvei.no sine nettsider.

Resultatkontroll

 • Når veganlegget er ferdigstilt skal tiltakshaver underrette kommunen, og kommunen skal gjennomføre kontroll av veganlegget.

Kontakt avdelingen

 • Fagavdeling areal og samfunn - Landbrukskontoret
 • Last updated on .

Flekkefjord kommune

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 08-15.00
vinter kl. 08-15.30

 

Sentralbord: 38 32 80 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me