Skriftstørrelse

  • Hjem
  • Informasjon til etterlatte

Informasjon til etterlatte

Når en i nær familie dør, er det mange praktiske forhold som må ordnes. Vi har laget denne oversikten som etterlatte kan få bruk for. Dette er ingen fullstendig oversikt. Det er viktig å være klar over at det også kan være andre forhold som etterlatte må passe på.

Legeerklæring

legeerklæring (ofte forvekslet med dødsattest) skrives ut av lege/sykehus. Kristiansand tingrett / skifteavdelingen (tidligere skifteretten) undertegner og sender denne til kommunelegen i Mandal. Tingretten sender også ”Melding om dødsfall” til trygdekontor, kirkegårdsmyndighet og folkeregister i det distriktet avdøde bodde. Alt dette skjer automatisk.

Melding til tingretten

Begravelsesbyråene utleverer skjema for melding om skifte som må fylles ut og sendes tingretten. Hvis det er tvil om skifteform, eller at arvingene ønsker opplysninger og formue og gjeld, kan det være nyttig å kontakte tingretten for mer informasjon.

Skifteattest

Skifteattest utstedes av tingretten når arvingene har sendt inn utfylt skjema. Slik attest er nødvendig for å få tilgang til bankkonti, også felles konti, som blir sperret ved dødsfall.

Uskifteattest

Gjenlevende ektefelle kan, uten samtykke fra livsarvinger, overta boet i uskifte. Skjema om dette må fylles ut og sendes tingretten. Her skal verdier i boet oppgis. Ved fast eiendom, bil, båt og/eller annen formue oppgis ligningsverdi, samt saldo for innskuddskonto ved dødsdato. Å sitte i uskiftet bo, betyr at fellesboet ikke blir gjort opp.

Uskifte med særkullsbarn (livsarvinger av avdøde)

Gjenlevende ektefelle har ikke krav på å sitte i uskiftet bo med særskilte livsarvinger av avdøde. Samtykker ikke særskilte livsarvinger i uskifte, må det skiftes med disse. Det resterende bo kan overtas til uskifte med de øvrige arvingene.

Samboere

Samboere som har, har hatt eller venter felles barn har rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden dersom den ene parten skulle falle fra. Samboere har også i noen tilfeller rett til å overta felles bolig, bil og fritidseiendom i uskifte.

Partnere som har inngått partnerskap

Partnere som har inngått partnerskap har samme rettigheter som ektefeller. 

Testament

Tingretten mottar og registrerer testament til oppbevaring. Hvis det finnes testament som er oppbevart i bankboks eller på annen måte, må dette straks sendes tingretten for registrering. Tingretten utsteder bankboksfullmakt til arvinger som ønsker å undersøke om det foreligger testament.

Fødselsnummer

I mange sammenhenger må fødselsnummeret til avdøde og pårørende oppgis. Dette finnes bl.a. på fødselsattest, skattekort, førerkort og pass. 

Folketrygden/NAV

Gjenlevende bør så raskt som mulig kontakte trygdekontoret for å få rede på hvilke ytelser de har krav på.

Tjenestepensjon

Dødsfallet bør så raskt som mulig meldes til den avdødes pensjonsselskap. Man må legge ved kopi av legeerklæring/ dødsattest, skifte-/uskifteattest, samt fødselsnummer til den døde og de gjenlevende.

Skattekort

Gjenlevende ektefelle eller samboer får endring i sine inntekts- og formuesforhold. Derfor må vedkommende skattekort endres. Hvis gjenlevende ikke har hatt eget skattekort tidligere, må det skaffes. Likningskontoret informerer og utsteder skattekort.

Selvangivelse/likning

Gjenlevende ektefelle som har overtatt boet som uskiftet bo, skal liknes for sin og avdødes inntekt under ett i dødsåret. Særskilt likning kan kreves. For dødsåret må gjenlevende levere selvangivelse for avdøde. Dette kan likningskontoret hjelpe 

Forsikring

Kontakt forsikringsselskapet hvis avdøde var ulykkes- eller livsforsikret. Husk også at mange har forsikring via sin fagforening og/eller arbeidsgiver. Vær også oppmerksom på andre forsikringer.

Bank

Avdødes bankkonto blir sperret, også felles konti, og kan normalt ikke disponeres før skifte-/uskifteattest foreligger. Dette gjelder også nettbank.

Arbeidsgiver

Undersøk med arbeidsgiver om avdøde har etterlatt seg eiendeler på jobben, og kanskje finnes det eiendeler hjemme som tilhører arbeidsgiveren.

Medlemskap og abonnementer

Medlemskap og abonnementer må sies opp, som medlemskap i foreninger og lag og ulike abonnementer som aviser og magasiner, nett/telefon og lignende.


Førerkort og pass

Førerkort og pass skal innleveres nærmeste politimyndighet.

Våpen og ammunisjon/sprengstoff

Våpen og ammunisjon/sprengstoff skal leveres nærmeste politimyndighet. Kontakt lokal politistasjon eller nærmeste lensmann. Våpen kan overføres arvinger i rett opp / nedad stigende linje etter søknad til politiet og forutsatt at det er foretatt skifte.

Biltilsynet

Biltilsynet må kontaktes hvis bil/kjøretøy skal overføres til andre. Kontakt Statens Vegvesen, Mandal trafikkstasjon.

Medisiner og medisinsk

Medisiner og medisinsk utstyr kan leveres apoteket.

Eget firma/gårdsbruk

Hvis avdøde drev eget firma eller gårdsbruk, må regnskapsføreren kontaktes med tanke på regnskapsplikten, mva etc.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me