Målgruppe

  • Husstander som leier bolig, og har dokumentert evne til å betale husleie.
  • Husstander som i dag ikke kvalifiserer til Startlån.
  • Husstander med en stabil lav inntekt, eksempelvis i form av uførepensjon, og et eierpotensiale på sikt.
  • Husstander som vurderes at i løpet av en periode på inntil 5 år vil ha opparbeidet seg en egenkapital som kan danne grunnlag for Startlån eventuelt ordinært lån.

Hvem prioriteres?

  • Husstander som har leid leilighet av kommunen i over 3 år.
  • Husstander med barn.

Det stilles krav til sparing om du/dere får innvilget søknaden.