Målgruppe

Personer som bor i Flekkefjord kommune og som pga funksjonsnedsettelse og/eller av helsemessige årsaker har behov for tilpasset bolig, samt behov for tilsyn, trygghet og oppfølging.

Formål med tjenesten

 • Gi tilpasset og egnet bolig.
 • Gi økt trygghet, samt at det legges til rette for at ferdigheter og funksjoner opprettholdes lengst mulig.
 • Være forebyggende og redusere behovet for andre hjelpetiltak

Kriterier

 • Muligheter for tilrettelegging og hjelpetiltak i eget hjem skal være vurdert.  

Forutsetning

At hjelpetiltak, tilsyn og oppfølging ikke kan ivaretas og/eller er hensiktsmessig at ivaretas i eget hjem.

Tjenesten omfatter

 • Omsorgsbolig med tilknyttet bemanning. Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og evt andre tjenester tildeles etter behov.
 • På Hidra Omsorgssenter er det tilsynslege som kan benyttes.

Tjeneste omfatter ikke

 • Legetilsyn
 • Følge eller kjøring til lege eller sykehus etc. (gjelder Sundeheimen og Hidra Omsorgssenter)
 • Hår og fotpleie.
 • TV-lisens
 • Hjelp til å ivareta personlig økonomi.
 • Dersom du ønsker telefon må du ordne dette selv.
 • Forsikring av innbo.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Tjenesten utføres av autorisert helsepersonell eller under veiledning av disse. 

Pris

Det betales husleie. Avhengig av økonomi er det mulig å søke om bostøtte fra Husbanken.

På Sundeheimen og Hidra Omsorgssenter inkluderer husleien også betaling for mat, strøm, sanitærprodukter, leie og vask av sengetøy, håndklær, samt for vask av privat tøy. Inn i prisen ligger også betaling for hjemmehjelp. Dersom du ikke ønsker å motta disse tjenestene er du fri til å utføre oppgavene selv, og du skal da heller ikke betale for de.