• SJEKK OM DU KAN FÅ BOSTØTTE
  På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
   
 • SØK BOSTØTTE 
  Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. 
   
 • MELD FRA OM ENDRINGER
  Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.
   
 • KLAGE PÅ VEDTAK OM BOSTØTTE
  Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.