Tjørsvågheimen

På Tjørsvågheimen innføres det visittid for besøkende, den er som følger:

Mandag – Onsdag - Fredag                       kl. 12.00-14.00 

Tirsdag og torsdag                                      kl. 17.00 – 19.00

Andre tiltak

  • Alle besøk må meldes til den aktuelle avdelingen på forhånd
  • Det er en grense på maks to besøkende om gangen per beboer
  • Familier oppfordres til å koordinere besøkstidspunkter seg imellom

Er du pårørende til beboer på Tjørsvågheimen?
Da får du tilsendt e-post med mer informasjon.

Sundeheimen og Hidra omsorgssenter

Det er nå lov for familie og bekjente å besøke beboer på Hidra og Sundeheimen i deres leilighet uten å måtte ringe og avtale på forhånd. Eventuelle begrensinger kan bare besluttes av beboeren selv.

På Sundeheimen skal hovedinngangen benyttes, og besøkende skal kun oppholde seg på beboers rom, ikke i fellesareal.

På Hidra ønsker vi at besøkende bruker verandadør til beboers rom. Opphold i fellesareal skal unngås.

  • En absolutt forutsetning for besøk er at besøkende ikke har symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, kortpusthet, tett nese eller sår hals) eller ha vært i nærkontakt med personer med påvist smitte.
  • Besøkende må sprite hendene når de kommer inn, og når de går.
  • Det må holdes minst 1 meters avstand. 

Ordningen evalueres fortløpende, og dere må være forberedt på at det kan bli endringer på kort varsel dersom smittesituasjonen endrer seg.

Ekstra viktig!

Som ellers i samfunnet skal syke mennesker holde seg hjemme, og ikke besøke sykehjem eller omsorgsinstitusjoner. Det er fortsatt viktig å holde en meters avstand til andre, og å praktisere god hånd, hoste og nyse-hygiene.