Boligbygging fra neste sommer

Kvina Maskin AS starter opp anleggsarbeidet i det nye boligfeltet Rauli Panorama.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Flekkefjord bystyre på forsommeren, og det er nå gitt igangsettingstillatelse grunnarbeid, veg- og VA-arbeid, samt grovplanering av tomter. Målet er å starte boligbyggingen fra sommeren 2023.

Arbeidet fremover

Entreprenøren starter med fjerning av løsmasser og rensking ned til fjell. Disse massene blir deponert i dalen sør for Berglia 48 og 50, på området som er regulert til dette formålet. Når anlegget er ferdig vil disse massene bli planert ut og tilsådd slik at området kan bli et greit leke-/oppholdsareal for beboerne i området.

Etter at løsmasser er fjernet vil grovopparbeidelsen starte med borring og sprenging av fjell. 

Anleggsområdet

I henhold til reguleringsbestemmelsene skal støyende anleggsarbeid som sprengning ol. utføres på hverdager i tidsrommet kl. 07.00 – 20.00.

I anleggsområdets avgrensning mot bebyggelsen settes det opp anleggsgjerder (plastgjerder). Gjerde blir også satt opp langs øvre del av stien ned til barnehagen (se kartutsnitt).

Anleggsveien inn i området vil være stengt med port, og er satt opp skilt med tekst «Anleggsområde – adgang forbudt». Entreprenøren oppfordrer skuelystne til å respektere denne skiltingen og ikke vandre inn i anleggsområdet.