BTI-modellen (digitalt verktøy for BTI Lister)

Modellen har tre viktige formål:

•    tidlig innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.
•    helhetlig og koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd.
•    foreldresamarbeid og medvirkning