Gebyrregulativ

I bystyremøtet hvor budsjettet vedtas, blir også neste års gebyrregulativ vedtatt. Et gebyrregulativ sier noe om hva du må betale for de kommuanle tjenester som vi leverer, og fungerer som en prisliste.