Forslag til budsjett og økonomiplan 2021 - høring

Har du innspill må du sende til post@flekkefjord.kommune.no innen 10. desember 2020 kl. 14.00. 

NB: Endelig budsjett- og økonomiplan for 2021 blir vedtatt i bystyret den 10. desember 2020 kl. 18.00. 

Prisliste kommunale tjenester 2020

I bystyremøtet hvor budsjettet vedtas, blir også neste års gebyrregulativ vedtatt. Et gebyrregulativ sier noe om hva du må betale for de kommuanle tjenester som vi leverer, og fungerer som en prisliste.