Forslag til budsjett og økonomiplan for 2022

Har du innspill til budsjett og økonomiplanen? Da må du sende dem til oss innen bystyrets møte den 9. desember. Endelig budsjett blir vedtatt i dette møtet og offentliggjort kort tid etterpå. 

Fristen er utløpt. Budsjettet og økonomiplanen er vedtatt.