Eiendom

Eiendommen som inngår i årets Leie før eie-avtale er Einervegen 10 på Sira.

Leie før eie 2021 er for deg/dere som:

  • har barn
  • ikke oppfyller kravene til egenkapital for boliglån
  • og ikke har betjeningsevne til å få lån i privat bank, eller Startlån hos kommunen

Målgruppe for Leie før eie:

  • Husstander som leier bolig, og har dokumentert evne til å betale husleie.
  • Husstander som i dag ikke kvalifiserer til Startlån.
  • Husstander med en stabil lav inntekt, eksempelvis i form av uførepensjon, og et eierpotensiale på sikt.
  • Husstander som vurderes at i løpet av en periode på inntil 5 år vil ha opparbeidet seg en egenkapital som kan danne grunnlag for Startlån, eventuelt i kombinasjon med lån i ordinær bank.

Slik fungerer det

Du/dere leier boligen i 3-5 år med redusert husleie og sparekrav. Dersom du etter dette har spart nok, og har økonomi til å få lån, kan du kjøpe boligen du har leid.

Søknadsfrist 15.12.2021.

Tilstandsrapport for boligen fås ved henvendelse til Flekkefjord kommune v/Boligkontoret.