- Stillingene vi tilbyr er veldig varierte og derfor ønsker vi oss et bredt spekter av søkere. Det er kun to kriterier som må oppfylles får å bli vurdert: man må være mellom 15-26 år og bosatt i Flekkefjord kommune. Man behøver ikke perfekt CV eller erfaring, sier Mauland.  

Hver vår lyser kommunen ut ordinære sommerjobber, men i år skal det sysselsettes 30 ungdommer i tillegg til de ordinære jobbene. Dette ble også gjort i 2020 hvor en gruppe ungdommer fikk teste ut et ønsket yrke over tre uker på sommeren. Tilbakemeldingene fra ungdommene den gangen var gode. 

- Med disse stillingene vil vi gjerne vise ungdommene hvilke karrieremuligheter som finnes i kommunen. Det kan også bli flere enn 30 stillinger, sier kommunalsjef Kirsten Mauland. Hun legger til at politikerne har vært svært positive til prosjektet.   

Gjennom sommerjobb-prosjektet får også ungdommene mulighet til å teste ut en ordinær søknadsprosess, fra søknad og CV til intervju. Stillingene har søknadsfrist 22. mai og kan søkes på gjennom kommunens hjemmeside.