Gratis parkering

Elbiler parkerer gratis på kommunale parkeringsplasser i Flekkefjord kommune, det gjelder også på sone-plasser. Skiltet tisdbegrensning og annen skilting gjelder. 

 

Ladeplasser

Vi gjør oppmerksomme på at ladeplasser er tiltenkt ladende biler, ikke generell parkering. Hvis du ikke har behov for lading, bør du parkere på ordinær p-plass.