Hva er "eldre ut på middag"?

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom frivilligsentralen, hjemmetjenesten, eldrerådet, pensjonistklubben, drosjesentralen, Maritim fjordhotell og Grand hotell. Prosjektet har fått midler fra Statsforvalteren i Agder til å invitere alle over 65 år i hele Flekkefjord kommune til 4 middager, til maks 125 kr, i en uke. Hotellene stiller sine restauranter til disposisjon og drosjesentralen skal bistå med skyss for alle som trenger det. 

Skyss

Jeg trenger skyss!

I tillegg til drosjesentralen vil vi også samarbeide med lag og foreninger i distriktene som kan hjelpe oss med evt. samkjøring og følge. Så om du trenger skyss ta kontakt med frivilligsentralen så organiserer de skyss og evt. følge.

Jeg trenger ikke skyss!

Pensjonistene som ikke trenger skyss tar selv kontakt med restauranten og bestiller bord.

Formål og målgruppe

Formålet med prosjektet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og legge til rette for at de eldre skal være en del av et sosialt felleskap etter at vaksinasjonen er gjennomført. 

Målgruppen i prosjektet er alle over 65 år i hele kommunen.

Når skal dette skje?

Foreløpig vil det være vanskelig å komme med en eksakt uke, men vi ser det som svært sannsynlig at vi vil klare å gjennomføre prosjektet i slutten av august/begynnelsen av september 2021. Da vil målgruppen være fullvaksinerte og restaurantene er ferdig med trykket fra ferieturistene.