Det arrangeres fredagskonserter på Fiskebrygga disse datoene i sommer:

 

Fredag 28. juni
Fredag 5. juli
Fredag 12. juli
Fredag 19. juli
Fredag 2. august
Fredag 9. august
Fredag 16. august

Elvegaten er énveiskjørt disse dagene, fra nord til sør, og hovedtrafikken går Elvegaten og opp Allegaten. Dette gjelder fredag ettermiddag/kveld fra kl. 12 til kl. 2.

Arrangementområdet går over fortau, parkeringsplasser og den ene kjørebanen. Myke trafikkanter kan passere.