Du må betale for at kommunen skal behandle plan- og byggesøknaden din. Prisen, altså gebyret, avhenger av hva du søker om. 

Prisen du må betale dekker kommunens kostnader ved behandling av byggesøknaden, og beregnes ut fra hva du søker om. 

Her er Gebyrregulativ Miljø og forvaltning for 2022