Arbeidet med å fjerne gjødslet pågår

Gjødselen blir samlet sammen og fraktet tilbake til gården. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av helgen, melder gårdeieren. 

Kommunen følger nøye med på vannkvaliteten langs eleven, ved Vanntun Settefisk og Gyland vannverk. Så langt har det ikke hatt noen effekt på fisken i settefiskeanlegget eller kommunens vannverk. 

Det er god dialog mellom kommunen, gårdeier, innehaver av Vanntun Settefisk og andre faginstanser.

Ingen akutt forurensningsfare

Bonden meldte selv fra til kommunen, som sammen med bonden befarte området. På grunn av den pågående kulden i området har avrenningen blitt begrenset. Gjødsel som ligger frosset på overflaten vurderes foreløpig ikke å utgjøre noen akutt forurensningsfare.

Kommunen, sammen med bonden, er i dialog med statsforvalteren for å avklare et mulig forurensingspotensiale når temperaturen stiger og eventuelle behov for tiltak.

Har du opplysninger eller spørsmål?

Dersom noen har opplysninger som kan være til bruk i den pågående kartleggingen, kan disse rettes til skogbrukssjefen på tlf. 941 62 701 eller e-post Trond.Konstali@flekkefjord.kommune.no