Gjelder alle med årskort!

Når Ueneshallen nå åpner igjen er det for enkelte på tide med nytt årskort. Andre har kanskje noen måneder igjen på kortet sitt. På grunn av stengningen de siste månedene vil alle aktive årskort forlenges med fire måneder.

Enten du allerede er årskortinnehaver, eller ønsker å bli det, er det viktig at du kontakter betjeningen i løpet av den offentlige åpningstiden for å få det nye nøkkelkortet.

Identifikasjon med bilde

Mandag 21. september låses nemlig dørene inn til treningssenteret, og du som vil trene trenger kort med innlagt identifikasjon for å komme inn.

Kortet vil også gi deg tilgang til garderobene. Det er for tiden lagt restriksjoner på hvor mange som kan oppholde seg i for eksempel garderobene på samme tid. Les mer om det her.

Identifiseringen av alle trenings- og badegjester vil være viktig i tilfelle det skulle oppstå smitte.

Når du tar kontakt med betjeningen kan de hjelpe deg med registreringen. Det vil bli tatt bilde av deg i hallen. Du trenger altså ikke ha med deg passfoto.