I bystyremøtet 17.9. kan enkeltpersoner eller representanter for frivillige organisasjoner stille spørsmål til ordføreren.

Spørsmålet må være skriftlig og må innleveres på forhånd til post@flekkefjord.kommune.no senest i løpet av fredag 11. 9.

Spørsmålet skal rettes til ordføreren og hver enkelt kan gis inntil 5 minutters taletid. Lag og foreninger kan i møtet også fremsette forslag som leveres skriftlig til ordføreren.