Råd til bedrifter

Flekkefjord kommune er opptatt av at næringslivet i regionen skal komme helskinnet gjennom coronakrisen. Næringslivet består av mennesker med bekymringer for jobb og privatøkonomi og det er, i den situasjonen vi befinner oss i, viktig at korrekt og nyttig informasjon kommer frem til de som rammes.

Det innføres nå mange tiltak fra nasjonalt og lokalt hold. Det anbefales å innhente informasjon fra offentlige kanaler og ta grep før likviditetskrisen inntreffer. Her vil de fleste bedrifter finne relevant informasjon.

Permittering og omstillig

Vi anbefaler at dere sjekker nav sin hjemmeside.

Bedrifter som er nødt til å permittere eller si opp ansatte må så tidlig som mulig melde fra om dette til NAV, ved å gå inn her.

Tiltak

 Regjeringen har kommet med noen tiltak for dere bedrifter, og det jobbes med ytterligere konkrete tiltak. Se her for mer info.

 

Ytterligere rådgivning

Trenger dere flere råd, kan dere kontakt Lister Nyskaping. De har blant annet rådgivere innen økonomi og finans.

Søknadskjema for midler knyttet til Bedriftsintern opplæring

Nå har vi fått på plass søknadskjema for midler knyttet til Bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommunes nettside og i Regionalforvaltnning.no. Her er link til nettsidene:

 

Agder fylkeskommune: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

 

Regionalforvaltning: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1633&Cookie=0

 

Merk dere at vi har satt søknadsfristen i første runde til 1. april.  Vi satser på en rask søknadsbehandling slik at midlene kommer bedriftene til gode så raskt som mulig.