Hva er Hverdagshjelpen?

Hverdagshjelpen er en tjeneste fra Kreftforeningen - som nå også er tilgjengelig i Flekkefjord. Gjennom Hverdagshjelpen kan kreftsyke og pårørende be om hjelp til praktiske gjøremål i og rundt hjemmet.

Du kan få hjelp med alt fra å bære ved, klippe plenen, vaske vinduer, rydde boden eller måke snø, med mer. De frivillige hjelper til med oppgaver som du eller familien normalt sett ville gjort selv. (Ikke tjenester som man vanligvis ville kjøpt av håndverkere.)

Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp?

Hverdagshjelpen er for deg som:

  • er kreftrammet eller pårørende til en kreftsyk
  • er etterlatt på grunn av kreftsykdom
  • har senskader som følge av kreftbehandling

De frivillige kommer på besøk alene eller i par. Du kan få opptil ett månedlig besøk i inntil seks måneder. Ønsker du ytterligere hjelp, utover de seks første besøkene, kan du søke på nytt om å motta hjelp.

Besøkene tilrettelegges din situasjon, enten du ønsker å være hjemme for å hvile, eller delta i gjøremålene. De frivillige kan også hjelpe deg selv om du ikke er hjemme når de kommer.

Hvordan ber jeg om hjelp?

Du melder fra om at du ønsker hjelp her.

Du kan også melde deg i Nyby-appen. Se mer om hvordan du gjør nederst på denne siden.