Program

  • Velkommen v/Flekkefjord kommune

  • E39 Kristiansand – Ålgård v/Nye Veier

  • Oppstart E39 Flekkefjord – Lund øst v/Nye Veier

  • Spørsmål og kommentarer fra salen

Bakgrunn

Hensikten med møtet er å informere innbyggere og øvrige interessenter om oppstarten av planarbeidet og å varsle om aktiviteter i området i forbindelse med at prosjektet er i startfasen. Vi vil også informere om prosjektet sin bakgrunn og rammer, samt om informasjonskanaler, og muligheter for deltakelse og medvirkning.