På grunn av ferieavvikling er det er ingen som besvarer henvendelser til byggesaksavdelingen i uke 29 (15.-21. juli). 

Det betyr at du ikke når våre byggesaksmedarbeidere på telefon, mail eller på rådhuset.

Dette vil ikke påvirke tiden det tar å behandle aktive byggesaker.