Fra anløpsavgift til farvannsavgift

I den nye havne- og farvannsloven er det vedtatt at anløpsavgift kun kan kreves inn til og med 31.12.2020.

 

Etter dette kan kommunene kreve inn farvannsavgift. Det er derfor utarbeidet forslag til ny forskrift om farvannsavgift. Den legges ut på høring, og må godkjennes av Flekkefjord bystyre.

 

En viktig inntekt

I 2019 utgjorde anløpsavgiften ca. kr 0,5 mill. Dette utgjør en ikke ubetydelig del av Havnevesenets inntekter. Det er derfor viktig å få på plass den nye forskriften om farvannsavgift slik at disse inntektene kan videreføres.

Hvem må betale farvannsavgift?

Farvannsavgift gjelder for fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde.

Trykk på lenkene i margen for å lese mer.