Smittevernsregler

  • Ikke flere enn 50 stk på banen
  • Maks en times skøytetid
  • Barn under 10 år må ha følge av voksen
  • Hold god avstand