Det er gjennomgående fokus på hvilke ressurser den enkelte har i seg selv og rundt seg for å møte ulike utfordringer. Det er også fokus på livserfaringer og holdninger – og hva som kan føre den enkelte i retning av økt mestring og håndterbarhet i eget liv.

Målgruppe:

Livsstyrketrening er godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og hverdagens utfordringer.

Innhold:

  • Oppmerksomt nærvær og kreative tilnærminger er grunnleggende metoder i kurset.
  • Gjennom ulike øvelser får deltakeren kunnskap og erfaring om hvordan de kan endre sin oppmerksomhet fra problemer og plager til ressurser og muligheter.
  • På kurset jobbes det med å oppdage nye muligheter og egne ressurser og hvordan benytte disse for å øke styrken i livet.

Varighet:

10 onsdager etter hverandre fra kl. 16:00-20:30.

Obligatorisk informasjonsmøte á 2 timer før oppstart av kurset.

Pris:

400 kr

Påmelding:

Ta kontakt med Frisklivssentralen på 94 50 84 63.