Det foregår reparasjon på hustaket i Kirkegaten 52 i denne perioden, og på grunn av dette vil det ikke være mulig å kjøre gjennom nordre del av Kirkegaten, forbi rådhuset i retning Grisefjorden. Myke trafikanter kan passere.

Alternativ adkomst til Kirkegaten nord for kjøretøy er via Dr. Krafts gate, omkjøringen er skiltet.