Vaksineplan

Sjekk tidsplanen nederst i artikkelen!

Timebestilling

Les gjerne dette før du bestiller time:

 • Det er bare mulig å bestille time til seg selv, med egen BankID. Om du skal bestille for andre eller har behov for å endre timen, må du ringe kommunen.
 • Om du ikke finner en ledig time, så vent noen dager og prøv igjen. Vi åpner fortløpende for nye timer, så snart vi får informasjon om nye vaksineleveringer.
 • Du skal bare bestille time til din første dose. Tidspunkt for din andre dose vil du få tildelt når du får første dose.
 • Ring teststasjonen 476 55 672 mellom kl. 9-11 om du trenger hjelp.
 • Om du har skrevet deg opp på ventelisten, må du likevel selv bestille time når det er åpent for din prioriteringsgruppe. Dette har gjort at vi har tatt bort ventelistefunksjonen da den ikke fungerer slik vi ønsker.
 • Hvis du bor i Flekkefjord, men har fastlege i en annen kommune, får du i utgangspunktet tilbudt vaksine i Flekkefjord hvis ikke fastlegen din tar kontakt med kommunen.
 • Dersom du har flyttet til Flekkefjord i løpet av 2021 vil du kunne oppleve problemer med digital timebestilling. Ta kontakt dersom det gjelder deg. 
 • Om du ikke ønsker vaksinen, kan du gjerne også registrere det på nettsiden.
 • Vaksineringen foregår i Ueneshallen eller på ungdomsskolen. Du får beskjed ved tildeling av time hvor du skal møte opp.

Her bestiller du time til vaksine

Når kan jeg ta vaksinen?

Dette avhenger av hvor mange vaksiner Flekkefjord får tilgang til. Regjeringen har bestemt følgende prioriteringsliste som gjelder for hele landet (dette kan bli endret): 

 1. Beboere på sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og enkelte personer mellom 18 og 64 år med høy risiko
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 40-44 år og 18-24 år
 11. 25-39 år

Helsepersonell som har fått én dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om Pfizer-vaksine via arbeidsgiver. Kommunen vil få doser til å dekke helsepersonell, så tidspunkt for vaksinering av helsepersonell blir sendt ut etter hvert. Helsepersonell som har fått AstraZeneca skal altså ikke melde seg opp til vaksinering via nettsidene til kommunen.

Resten av innbyggerne må bestille time til vaksine via nettsiden etter hvert som kommunen får tilgang til vaksiner. 

Hva skal jeg gjøre om jeg har fastlege i en annen kommune enn Flekkefjord?

 • Har du fastlege i en annen kommune men er folkeregistrert i Flekkefjord, kan du bestille time i Flekkefjord når det åpnes for din prioriteringsgruppe. Hvis du mener du skulle vært i en annen prioriteringsgruppe må du ta kontakt med legen og be dem kontakte kommunen.
 • Alle over 75 år skal nå ha fått tilbud om vaksine. Om du er i denne aldersgruppen og ikke har fått tilbud om vaksine, må du ta kontakt med kommunen.

Må jeg følge smittevernsregler når jeg er fullvaksinert?

Ja. Vaksine gir ingen garanti mot korona eller mot å kunne spre smitte videre. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som gjelder og teste seg dersom man får symptomer som kan passe med korona.

De få som får korona til tross for at de er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, vil som oftest få et mildt forløp eller ikke ha symptomer.

Les mer om råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 her.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan komme til avtalt time?

Er du syk og derfor ikke kan komme til avtalt time må du snarest gi beskjed til kommunen tlf.: 46 84 67 71

Skal jeg vaksinere meg hvis jeg allerede har hatt korona?

Ja, men du trenger bare én dose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er frisk av covid-19.

Du kan lese mer her.

Opplever du bivirkninger etter å ha blitt vaksinert?

Typiske bivirkninger er smerte på injeksjonsstedet, trøtthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige. 

Ved akutt sykdom eller mistanke om alvorlige bivirkninger kontakt fastlege, legevakt 116117 eller ring ambulanse 113. Medisinske spørsmål skal drøftes med din fastlege.

Ønsker du å melde fra om lette bivirkninger ta kontakt med kommunens vaksinetelefon 476 55 672 (man-fre, kl. 9-11).

Hvor finner jeg mer informasjon?

Følg med på vår hjemmeside. Vi legger ut informasjon fortløpende.

Er der spørsmål du ikke finner svar på i denne artikkelen, eller på www.helsenorge.no  eller www.fhi.no, kan du ta kontakt med vaksinetelefonen på: 476 55 672. Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom  kl. 9-11.