Hvem får tilbud om vaksine?

Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle, tilbud blir gitt etter FHIs prioriteringsrekkefølge. 

 

Når blir det min tur til å få vaksine?

Hvis ikke du er på FHI sin prioriteringsliste vil du sansynligvis ikke få tilbud om vaksine før våren 2021. Dette avhenger av hvor mange vaksiner Flekkefjord får tilgang til. Vi er klare til å vaksinere så snart vaksinedosene er tilgjengelige. 

Vi sørger for at alle som skal få tilbud om vaksine får god informasjon i forkant. Vi begynner med de eldtse innbyggerne. De blir innkalt og trenger ikke bestille time selv. Når alle prioriterte grupper har fått vaksinetilbud og det er nok tilgjengelige vaksiner åpner vi for muligheten til å bestille time selv. Det er med andre ord ikke nødvendig å kontakte kommunen nå for å booke time hvis ikke du har fått brev eller SMS med beskjed om å ta kontakt. 

 

Hvor mye koster det?

Vaksinen og vaksineringen er gratis. 

Er det frivillig?

Ja, vaksinen er et tilbud. 

 

Hvordan settes vaksinen?

Vaksinen settes i overarmen. Ved Pfizer-vaksinen Comirnaty får du to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid, og alle skal ha to doser av samme varemerke.

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. 

Hvor foregår vaksineringen?

For beboere på institusjon foregår vaksineringen på institusjonen.

Ellers vil kantinen på ungdomsskolen og Ueneshallen tas i bruk ved massevaksinering. Innformasjon om tid og sted for oppmøte får du når du er tildelt time for vaksinering. .

Kan jeg bestille time eller får jeg beskjed om når det er min tur?

Foreløpig er det få doser og du vil bli kontaktet når det er din tur. De som er mellom 65 og 84 år skal ringe kommunen for å registrere om de ønsker vaksine eller ikke.

De som oppgir at de ønsker vaksine vil bli kontaktet med tid og sted for vaksinering.

 

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan komme til avtalt time?

Er du syk og derfor ikke kan komme til avtalt time må du snarest gi beskjed til vaksinekoordinator på telefonnr. 47 66 68 47 eller  epost: ann.kathrin.berge@flekkefjord.kommune.no

Da vil vaksinen gå til neste person på prioriteringslisten og du vil få ny time ved neste anledning.

Skal jeg vaksinere meg hvis jeg allerede har hatt korona?

Ja, men det anbefales å vente minst 3-4 uker etter at man ble symptomfri med å ta vaksinen.

Skal jeg ta vaksinen hvis jeg er i karantene?

Nei, du bør vente til karantenen er ferdig. 

Skal jeg møte opp til vaksinering hvis jeg er forkjølet?

Er du forkjølet skal du ikke møte opp til vaksinasjon. Dersom vaksinasjon foregår i hjemmet, kan du vaksineres på tross av en forkjølelse så lenge du er i fin form, og det er mulig å opprettholde smittevernrutiner.

Bør jeg vaksinere meg hvis jeg er gravid eller ammende

Det er lite erfaring med koronavaksine til gravide, og friske gravide anbefales foreløpig ikke å ta vaksine. Er du gravid og har risiko for alvorlig covid-19 på grunn av annen sykdom, kan du i samråd med din lege vurdere om du bør ta vaksinen når du blir tilbudt den.

Ammende kan vaksineres og trenger ikke å avbryte ammingen etter vaksinering. 

 

Skal barn i risikogruppene vaksinere seg?

Per dags dato er ingen av korona-vaksinene i Norge anbefalt for barn under 18 år. 

Opplever du bivirkninger etter å ha blitt vaksinert?

Ved akutt sykdom eller mistanke om alvorlige bivirkninger kontakt fastlege, legevakt 116117 eller ring ambulanse 113. Medisinske spørsmål skal drøftes med din fastlege.

Ønsker du å melde fra om lette bivirkninger ta kontakt med kommunens vaksinetelefon 476 55 672 (man-fre, kl. 9-11).

Hvor finner jeg mer informasjon?

Følg med på vår hjemmeside. Vi legger ut informasjon fortløpende.

Er der spørsmål du ikke finner svar på i denne artikkelen, eller på www.helsenorge.no  eller www.fhi.no, kan du ta kontakt med vaksinetelefonen på: 476 55 672. Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom  kl. 9-11.