Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk

Frist for spredning av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til.

Autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis.

Godkjenning av spredeareal

Fulldyrket jord og overflatedyrket jord er godkjent som spredeareal forutsatt at arealet inngår i vekstskifte og nyttes til spredeareal. Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet.

 

Tilskudd til sykdomsavløsning

Tilskudd til sykdomsavløsning har som formål å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaging og ved dødsfall. Tilskuddet blir gitt til dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for.

Tilskudd til landbruket - Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har et bredt spekter av tjenester som er viktig for utvikling av landbruksbedrifter. Deres virkemidler kan støtte deg i videreutvikling av en eksisterende virksomhet eller i arbeidet med din nye idé.

1