• Rode 1: Fjellse-Abelnes-Andabeløy
  • Rode 2: Midtfjellse-Kvanvik-Berrefjord

Har du spørsmål ring Terje Kongevold på mob: 99 46 76 90.

Seriøsitetskrav

Oversikt over rodene

Søknadsskjema

Avtaleskjema

HMS egenerklæring

 

Søknadssfrist: 01.10.2021 kl. 13.00