Skriftstørrelse

Åpen søknad sykepleier/vernepleier Flekkefjord kommune

På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

For første gang?
Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?
Da kan dette være noe for deg!

Vi tilbyr deg mulighet til å legge inn en ÅPEN SØKNAD til Flekkefjord kommune.
ID: 17/1479

Det gjør du på følgende måte:

Gå inn på Flekkefjord kommunes hjemmeside og finn og åpne søknaden sykepleier/vernepleier  Flekkefjord kommune.

Det betyr at din søknad blir hentet fram hver gang vi har en ledig sykepleierstilling hos oss, og du slipper å følge med på evt utlysninger. 

Du vil da få en henvendelse, om du ønsker å stå på søkerliste til aktuell stilling.

Du blir stående som søker hos oss, til du selv melder fra at du trekker søknaden.

Vi ønsker at du beskriver hvilket arbeidssted og hvilken type stilling du ønsker å stå som søker til.

Vi kan tilby:

 • En jobb der du møter utfordringer i et hektisk og flott arbeidsmiljø
 • Dyktige ledere og kolleger
 • Lønn:

Det gis et rekrutteringstilskudd knyttet til sykepleiere ved Tjørsvågheimen og Hjemmebaserte tjenester. Tilskuddet gis som et kronetillegg på toppen av grunnlønnen jfr. egen tabell. Tilskuddet knyttes opp til den enkeltes stillingsstørrelse. Tabell pr 01.07.17:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Garantilønn

376.200

383.700

391.200

396.200

418.100

460.000

470.000

Rekrutterings-tilskudd

41.900

34.400

47.100

42.100

20.200

0

0

Sum samlet årslønn

418.100

418.100

438.300

438.300

438.300

460.000

470.000

Som sykepleier i Flekkefjord kommune møter du:

Enhet for sykehjem (Tjørsvågheimen sykehjem): - er et nybygg og renovert moderne sykehjem med 5 sykehjems enheter for 11-18 pasienter. I tillegg har vi en korttidsavdeling med 16 plasser, som også innbefatter kommunens kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud. Målet er å skape et sykehjem som setter faglig kvalitet og arbeidsglede i fokus.

På sykehjemmet er det 20 sykepleiere. Vi har faste sykepleiermøter hver 6 uke, som brukes til informasjon, internopplæring og refleksjonsgrupper. På kveld/helg og natt er sykepleier fristilt fra arbeid i avdeling, for å ha sykepleieansvar for hele institusjonen, samt hjelpe til der behovet er størst. Vi har lege tilgjengelig 7 dager pr. uke, samt mulighet, kompetanse og vilje til å sette i gang undersøkelser og behandlingsopplegg som tidligere var uvanlig på sykehjem.

Enhet for hjemmetjenester: - en tjeneste som gir hjemmesykepleie, hjemmehjelp med mer til de som bor hjemme. Vi server hele kommunen og har i tillegg to bemannede leilighetskomplekser med 43 leiligheter. Vi har også et dagsenter for personer med demens. Målet er å gi nødvendig behandling og pleie i eget hjem slik at den enkelte får mulighet til å bli boende hjemme.

Det jobber 14 sykepleiere i hjemmebaserte tjenester. Vi har jevnlige sykepleiemøter og oppdaterer oss kontinuerlig på nye oppgaver og prosedyrer. Vi samarbeider med lokalsykehuset og fastlegene.

Enhet for habilitering: - en tjeneste som gir praktisk bistand, avlastning og støttekontakt til barn/ ungdom og voksne funksjonshemmede/psykisk utviklingshemmede som bor i kommunale omsorgsboliger eller i private boliger. Det et dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Målet er å gi funksjonshemmede tilpassede tjenester og bo tilbud som kan bidra til å skape størst mulig trivsel for den enkelte i hverdagen.

Det er ca. 100 årsverk og inntil 200 ansatte i tjenesten fordelt på assistenter, miljøarbeidere og miljøterapeuter. Miljøterapeuter har tverrfaglig bakgrunn og jobber med miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak rundt hver bruker. Det er boveiledersamlinger og boligmøter hver 3.uke og terapeutsamlinger hver 6.uke. Det arbeides tett med Habiliteringstjenesten for barn/ unge og voksne samt ett tverrfaglig samarbeid rundt hver bruker.

Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse. Avdeling Rus og psykisk helse: - en tjeneste som gir psykisk helsehjelp og praktisk bistand/ ambo til unge og voksne med psykiske lidelser og rusproblemer. De fleste bor i kommunale omsorgsboliger eller private boliger. Det er et psykiatrisk dagsenter med varierte arbeids- og aktivitetstilbud. Målet er «synlig og tilgjengelig» og «samarbeid om å mestre eget liv».

Det er ca 12 årsverk og 20 ansatte fordelt på sykepleiere og vernepleiere med videreutdannelse i psykisk helsearbeid, miljøterapeuter med tverrfaglig bakgrunn, fagarbeidere og assistenter. Miljøterapeutene arbeider med psykisk helsearbeid og rusrelatert oppfølging og arbeider tverrfaglig i nært samarbeid med NAV, fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Det er jevnlig veiledning fra 2.linjetjenesten og interne fagmøter.

Sykepleier/ Vernepleier i Flekkefjord kommune:

 • Kravene til sykepleiekompetanse er økende. Samhandlingsreformen har ytterligere forsterket dette. Både enhet for hjemmetjenester og sykehjemmet håndterer nye oppgaver vi tidligere ikke hadde tilbud om i kommunen.
 • Hele helse og velferd bruker fagprogrammet Profil.
 • Medisinleveranse i multidoser er gjennomført på hele sykehjemmet, og er et tilbud til alle som trenger denne tjenesten fra enhet for hjemmetjenesten.
 • Kommunene har egen forvaltningsenhet, som tar imot henvendelser, søknader, gjør hjemmebesøk og håndterer tildeling av tjenester.
 • Kommunene har egen vikarsentral som sørger for at vi får på plass vikar når vi trenger det.
 • Helse og velferd er tilknyttet Norsk Helsenett, og vi kommuniserer med de fleste fastleger, legevakt og sykehus ved elektroniske meldinger.

 Til stillingene ønsker vi autoriserte sykepleiere, el. studenter som fullfører utdanningen innen 6 mnd.

Du bør:

 • Ønske å arbeide i eldreomsorgen.
 • Være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Være engasjert og ha holdninger og væremåte som bidrar til godt arbeidsmiljø og god yrkesetikk
 • Inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Ønske å være med å påvirke tjenestetilbudet positivt.
 • Ønske å bli faglig oppdatert og være en ressurssykepleier innenfor ulike fagområder.

Kontaktinformasjon:

Tjørsvågheimen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Enhet for hjemmetjenester: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Enhet for habilitering: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me