Regler

RYDDING, VASKING OG SØPPELHÅNDTERING

Leietaker skal komme kl. 15.00 for å få en gjennomgang av badevaktene. Den enkelte leietaker har ansvar for å rydde opp etter seg inne i idrettshall og svømmehall. Gjelder også bruk av vestibyle, toalett, garderober og kjøkken. Feiekoster og mopper finner dere innenfor døren til høyre ved kontoret. Søppel tas med ut av bygningen og kjøres bort av leietaker.

BRANN

Den enkelte leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier og hvor brannslager/brannslukkingsapparat befinner seg.

SIKKERHET

Ved utleie av svømmehall vil det være badevakt tilstede sammen med ansvarlige voksne leietakere. Minimum 2 voksne med barn over 10 år, skal sitte på land og gå rundt å passe på. Minimum 3 voksne med barn under 10 år skal sitte på land og gå rundt å passe på.

Ved bruk av svømmehall skal leietaker sørge for at det blir bading først fra kl. 15.30 - 16.00, og bespisning etterpå.

UTLEIE

Tidspunkt for utleie er lørdager og søndager i tidsrommet kl. 15.30 - 18.00. Leietaker kan rigge til fra kl. 15.00. Leietaker skal være ute av bygningen kl. 18.00. Forespørsel om ledig dato, kontakt Thomas Olsson på e-post: thomas.olsson@flekkefjord.kommune.no

PRIS

Utleie Idrettshall: kr. 400,- per time. Inkluderer også bruk av kjøkken og vestibyle.

Utleie Svømmehall: kr. 600,- (kl. 15.30 - 16.30) inkludert badevakt. Kr 200,- per time for bruk av kjøkken og vestibyle.

Faktura sendes.