Hva er "Leie før eie"?

"Leie før eie" er en ordning for deg som:

  • ikke oppfyller kravene til egenkapital for boliglån
  • ikke har betjeningsevne til å få lån i privat bank eller startlån hos kommunen 
  • har barn

Hvordan fungerer ordningen?

Du/dere leier boligen i 3-5 år med redusert husleie og sparekrav. Dersom du etter dette har spart nok, og har økonomi til å få lån, kan du kjøpe boligen du har leid. 

Hvem er ordningen for?

  • Husstander som leier bolig, og har dokumentert evne til å betale husleie. 
  • Husstander som i dag ikke kvalifiserer til startlån. 
  • Husstander med en stabil lav inntekt, eksempelvis i form av uførepensjon, og et eierpotensiale på sikt.  
  • Husstander som vurderes at i løpet av en periode på inntil 5 år vil ha opparbeidet seg en egenkapital som kan danne grunnlag for startlån, eventuelt i kombinasjon med lån i ordinær bank. 

Hvordan søke?

Skriv ut og fyll ut søknadssjemaet i info-boksen.

Sen det til: Flekkefjord kommune v. Boligkontoret, Kirkegaten 50, 4400 FLEKKEFJORD

Søknadsfrist: 31. mai, 2022