Veien Midtreina vil være stengt for gjennomkjøring fra mandag 20. mars klokken 7.00. Grunnen er oppgradering av VA-anlegg. 

Arbeidet vil «forflytte seg» etappevis i veien. Det er derfor foreløpig usikkert hvor lang tid stengingen vil ta, men entreprenør anslår at hele arbeidet er ferdig til sommerferien.

 

Midtreina.JPG