Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen.

I Flekkefjord vil 12-15 åringer få tilbud om Pfizer vaksinen etter anbefaling fra FHI slik den foreligger pr. dags dato. Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Her kan du lese hva FHI skriver om vaksinering av denne aldersgruppen.

Slik vil det foregå

Det finnes to alternativer:

  1. Elever på ungdomsskolen kan få vaksinen på skolen klassevis i kantinen torsdag 30.09 (med forbehold om endringer som eventuelt vil bli varslet på SMS).
  2. Man kan bestille time til vaksinering via kommunens ordinære vaksinasjonsprogram. Dette gjelder blant annet for de som er født i 2009 som går på Sunde skole, Gyland skole, Sira skole og Hidra skole. Da må en forelder eller foresatt bestille time på vegne av barnet.

MÅ ha samtykke fra BEGGE foresatte

Det kreves samtykke av begge foresatte ved koronavaksinasjon. Dette skjemaet må barnet ha med seg ved vaksineringen. Her er samtykkeskjema.

Hvordan bestille time til vaksinering?

Siden barnene er under 16 år er det forldre eller foresatte som må bestille på vegne av barnet. Man kan enkelt bestille time til vaksinering digitalt her.

De som ikke har mulighet til å bestille time digitalt kan ringe vaksinetelefonen mandag-fredag fra kl. 08.00-15.00 tlf. 468 46 771.

Hvor mange doser skal de få?

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.

Hva gjør jeg hvis mitt barn har hatt korona?

Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.