Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næringsutvikling

Næringshager og teknologimiljøer

Næringshagene i Flekkefjord omfatter et tungt og bredt fagmiljø, som betjener både nær- og fjernmarkedene. Det er ledig kontorplass i alle næringshagene.

Ønsker du å søke om næringsfondsmidler?

Har du planer om nyetablering, videreutvikling eller et prosjekt som kan føre til økt virksomhet eller nye arbeidsplasser i Flekkefjord? Da kan det hende at du kan søke om støtte fra kommunens næringsfond.

Støtten gis som hovedregel som økonomisk tilskudd og kan dekke opptil 50% av dokumenterte kostnader. Det er et krav at virksomheter som søker tilskudd skal være registrert, eller være under registrering, og ha sin hovedvirksomhet i Flekkefjord kommune. Prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet.

næringsfondet