Hvem skal i smittekarantene?

 • Personer som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene eller benytte seg av testregime hvis de har hatt nærkontakt med den som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer.

  Det gjelder flere unntak. Se nedenfor hvem som er unntatt fra smittekarantene.

  Andre nærkontakter (som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet) har ikke plikt til å være i karantene, men anbefales å teste seg dag 3 og 5 etter siste nærkontakt. Det anbefales å følge godt med på symptomer i 10 døgn. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

Testing istedenfor karantene

 • Smittekarantene kan nå erstattes av følgende testregime:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt med den smittede for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

 

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Hva med dem som sitter i karantene når de nye reglene trer i kraft?

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Hvem er unntatt fra smittekarantene?

Smittekarantene gjelder ikke for følgende personer: 

 • Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene.
 • I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Hvilke regler gjelder for smittekarantene?

Dersom du er i smittekarantene og ikke har erstattet karantene med daglig testing gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage
 • Ikke foreta reiser innenlands
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer
 • Ikke ta offentlig transport
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene
 • Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke minst én gang om dagen.
 • Husk å holde avstand til andre

Hvor kan jeg gjennomføre smittekarantene?

Du skal oppholde deg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Du kan bare oppholde deg utenfor oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Foreldre i smittekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden.

Studentboliger, hybler eller kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Du bør holde god avstand til de andre som bor der og bruke fellesareal minst mulig.

Dersom du ikke har et egnet sted å gjennomføre karantenen, kan kommunen hjelpe deg å finne et egnet sted.

Må også barn i smittekarantene eller gjennomføre testregime?

Smittekarantene eller testregime gjelder også barn dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet.

Må foreldre i smittekarantene eller under testregime begrense nærvær med barna?

Nei. Foreldre kan være sammen med barna sine. De som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette).

Særskilte unntak fra smittekarantene

Personer i kritiske samfunnsfunksjoner og personer som vil ut av karantene ved alvorlig sykdom eller bisettelse hos nærstående kan som andre også erstatte smittekarantene med et testregime med daglig testing, men der daglig testing ikke er mulig kan særskilte unntak brukes.

 Det gjelder særskilte unntak fra smittekarantene for bl.a.  personell i kritiske samfunnsfunksjoner og ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport og personell som jobber i barneverninstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede o.l. har særskilt unntak fra smittekarantene:

De er unntatt smittekarantene i arbeidstiden dersom de har testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Unntaket gjelder bare dersom de er fullvaksinerte og bruker munnbind i arbeidstiden. De er ikke unntatt smittekarantene på fritiden.

Alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående

Personer som besøker nærstående som er alvorlig syk eller døende eller som skal delta i bisettelse eller begravelse til nærstående kan få særskilt unntak fra karantene dersom de:

 • kan dokumentere at de har testet negativt for SARS-CoV-2 med test som er gjennomført samme dag

Karanteneunntaket gjelder kun i det tidsrom dokumentert samvær gjennomføres. Karantene vil ellers gjelde.

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

Jeg har luftveissymptomer, men har fått negativ test. Må jeg i karantene likevel?

Nei, men du bør holde deg hjemme til du føler deg bra og har vært feberfri i 24 timer, for ikke å smitte andre. Har du kun vage symptomer (som bare litt snørr, eller mild hodepine), kan du gå tilbake til jobb/skole med det samme. Men blir symptomene verre bør du gå hjem og vurdere ny test.

Kan jeg handle mat mens jeg er i smittekarantene eller under testregime?

Hvis du er i smittekarantene må du følge reglene for karantene.

Er du i karantene og du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendige ærender i butikk eller apotek. Hold god avstand til andre. Bruk munnbind. Gå i butikken når det er mindre folk der.

Mange butikker, vareleverandører og serveringssteder har også gode løsninger for netthandel, hjemlevering eller systemer for henting av varer på en trygg måte.

Dersom du er under testregime og de daglige testene er negative er du ikke i karantene og kan gå i butikker. Det er likevel anbefalt at du bruker munnbind innendørs på offentlig sted og unnviker store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Under hele perioden anbefales god symptomobservasjon. Ved symptomer skal du holde seg hjemme og teste deg.

Kan jeg gå på jobb mens jeg er i smittekarantene eller under testregime?

Du kan ikke gå fysisk på jobben hvis du er i smittekarantene.

Dersom du er under testregime og de daglige testene er negative kan du gå fysisk på jobben

Kan jeg reise mens jeg er i smittekarantene eller under testregime?

Nei, ikke reis mens du er i smittekarantene. Unngå også offentlig transport.

Dersom du er under testregime og de daglige testene er negative er du ikke i smittekarantene og kan ta offentlig transport.

Kan jeg ha besøk mens jeg er i smittekarantene eller under testregime?

Hvis du er i smittekarantene skal du unngå å ha besøk. Barn i smittekarantene skal ikke ha lekekamerater utover dem som bor i samme hjem.

Innreisekarantene avvikles

Dagens krav om innreisekarantene avvikles fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022.

Reisende må fortsatt teste seg og registrere seg ved ankomst til Norge. Krav om attest for negativ test tatt før ankomst gjelder også fortsatt for personer som ikke kan dokumentere med koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Det er viktig å minne om at de som reiser inn må teste seg ved symptomer og gå i isolasjon ved positiv test. De som allerede er i innreisekarantene kan gå ut av denne fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Hvem skal i isolasjon?

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer, skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt.

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, og har symptomer, skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme og teste deg. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til skole eller arbeid.

Hva menes med nærkontakt?

"Nærkontakt" er definert i covid-19 forskriften § 3.

Med nærkontakt menes "kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer."

(Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.)

Hva menes med hustandsmedlem eller tilsvarende nære?

Hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære er dem du bor sammen med eller er så nære at de kan sammenlignes med dem du bor med. Dette kan for eksempel være kjærester, bestevenner eller overnattingsbesøk.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. 

Hvilke regler gjelder for isolasjon?

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til dem du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt på overflater og de stedene som dere ofte tar på.

Må isolasjonen gjennomføres i hjemmet?

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor sammen med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kan jeg ha besøk mens jeg er isolert?

Nei. Du skal holde deg hjemme, og holde avstand til de du bor med. For barn og personer med behov for helsehjelp må omsorgsbehovet prioriteres høyere enn avstand.

Hjemme skal du:

 • Bruke munnbind dersom det er vanskelig å holde helt avstand til dem du bor med. Alternativt kan dem du bor sammen med bruke munnbind.
 • Ha ditt eget rom.
 • Ikke ha besøk.

Hvis stedet du bor på ikke egner seg for isolasjon, vil kommunen du oppholder deg i hjelpe deg med å finne et egnet sted.

Kan flere smittede være i isolasjon sammen?

Nei, personer som er i isolasjon skal oppholde seg i egen bolig eller på et annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, inkludert personer som tidligere har gjennomgått infeksjon.

Kan en som nettopp har kommet ut av isolasjon besøke andre som er i karantene?

Personer som er i karantene skal oppholde seg i egen bolig eller på et annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. Kravet om å unngå nærkontakt gjelder også nærkontakt med personer som tidligere har gjennomgått infeksjon.

Det er imidlertid viktig at omsorgsbehovet til barn og unge ivaretas, selv om dette betyr at man ikke kan holde avstand.