Vannbehandlingsprosessen som er valgt justerer pH-verdien ved hjelp av marmorfilter. PH-verdien økes fra dagens 6 til omlag 7.6.

For å hindre at drikkevannet forurenses av bakterier og virus benyttes UV-desinfeksjon med klor som reserveløsning. Nødstrømsaggregat settes i gang automatisk ved strømstans slik at abonnentene er sikret vannforsyning.

Det er i dag 54 abonnenter som er tilknyttet Gyland vannverk.